** عناوین شغلی سخنران ها با توجه به زمان کنفرانس درج شده است و ممکن است تغییر کرده باشند . **

سخنرانی های نهمین دوره کنفرانس (1395)

سخنرانی
جناب آقای دکتر کارگر مدیرکل اشتغال وزارت کار جمهوری اسلامی ایران در نهمین کنفرانس توزیع و پخش 1395
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای دکتر مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام . در نهمین کنفرانس توزیع و پخش 1395
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای دکتر افندیزاده مشاور وزیر راه و شهرسازی دبیر علمی کنفرانس در نهمین کنفرانس توزیع و پخش 1395
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای مهندس آقاجانی دبیرکل کنفرانس مدیرعامل انجمن حمایت از توزیع و پخش پایدار در نهمین کنفرانس توزیع و پخش 1395
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای سردار حسینی رئیس پلیس راهور تهــران بزرگ در نهمین کنفرانس توزیع و پخش 1395
دانلود سخنرانی

سخنرانی های هشتمین دوره کنفرانس (1394)

سخنرانی
جناب آقای دکتر سلیمی قائم مقام امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در هشتمین کنفرانس توزیع و پخش 1394
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای دکتر مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در هشتمین کنفرانس توزیع و پخش 1394
سخنرانی
جناب آقای دکتر افندیزاده مشاور وزیر راه و شهرسازی در هشتمین کنفرانس توزیع و پخش 1394
.
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای کرباسیان مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ششمین کنفرانس توزیع و پخش 1392
دانلود سخنرانی
سخنرانی
سرکار خانم مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنعت ، معدن و کشاورزی در هشتمین کنفرانس توزیع و پخش 1394
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای پشنگیان

مدیرعامل شرکت لجستیک کالابران در هشتمین کنفرانس توزیع و پخش 1394

دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای سردار حسینی رئیس پلیس راهور ناجا تهران بزرگ در هشتمین کنفرانس توزیع و پخش 1394
دانلود سخنرانی

سخنرانی های هفتمین دوره کنفرانس (1393)

سخنرانی
جناب آقای هادی دبیر اجرایی کنفرانس توزیع و پخش در هفتمین کنفرانس توزیع و پخش 1393
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای خاکپور مدیرعامل شرکت لجستیک گلدیران در هفتمین کنفرانس توزیع و پخش 1393
سخنرانی
جناب آقای تنهایی رئیس هیئت مدیره هلدینگ گلدیران در هفتمین کنفرانس توزیع و پخش 1393
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای کرباسیان عضو شورای سیاستگذاری نظام توزیع و پخش در هفتمین کنفرانس توزیع و پخش 1393
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای مهندس صفایی معاون وزیر جهاد کشاورزی در هفتمین کنفرانس توزیع و پخش 1393
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای مهندس آقاجانی دبیر کل کنفرانس توزیع و پخش در هفتمین کنفرانس توزیع و پخش 1393
دانلود سخنرانی

سخنرانی های ششمین دوره کنفرانس (1392)

سخنرانی
جناب آقای هادی دبیر اجرایی کنفرانس توزیع و پخش در ششمین کنفرانس توزیع و پخش 1392
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای اسماعیلی مدیرعامل هلدینگ داروگر در ششمین کنفرانس توزیع و پخش 1392
سخنرانی
جناب آقای خاکپور مدیرعامل شرکت لجستیک گلدیران در ششمین کنفرانس توزیع و پخش 1392
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای کرباسیان مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ششمین کنفرانس توزیع و پخش 1392
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای دکتر فتح ا... رئیس موسسه پژوهش های بازرگانی در ششمین کنفرانس توزیع و پخش 1392
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای دکتر افندیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در ششمین کنفرانس توزیع و پخش 1392
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای مهندس آقاجانی دبیر کل کنفرانس توزیع و پخش در ششمین کنفرانس توزیع و پخش 1392
دانلود سخنرانی

سخنرانی های پنجمین دوره کنفرانس (1391)

سخنرانی
جناب آقای دکتر افندیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پنجمین کنفرانس توزیع و پخش 1391
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای اسماعیلی مدیرعامل هلدینگ داروگر در پنجمین کنفرانس توزیع و پخش 1391
سخنرانی
جناب آقای کرباسیان مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در پنجمین کنفرانس توزیع و پخش 1391
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای دکتر پرویزیان مشاور عالی ریاست کل بانک مرکزی و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور در پنجمین کنفرانس توزیع و پخش 1391
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای رجبی معمار رئیس شبکه بازار در پنجمین کنفرانس توزیع و پخش 1391
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای مهندس آقاجانی دبیر کل کنفرانس توزیع و پخش در پنجمین کنفرانس توزیع و پخش 1391
دانلود سخنرانی

سخنرانی های چهارمین دوره کنفرانس (1390)

سخنرانی
جناب آقای دکتر نادعلی دبیر کمیته علمی کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش در چهارمین کنفرانس توزیع و پخش 1390
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای دکتر محلاتی دبیر کمیته صنعت کنفرانس توزیع و پخش و عضو انجمن صنعت پخش در چهارمین کنفرانس توزیع و پخش 1390
سخنرانی
جناب آقای دکتر عباس زادگان معاون بازاریابی بانک صادرات در چهارمین کنفرانس توزیع و پخش 1390
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای فراهانی رئیس شورای اصناف کشور در چهارمین کنفرانس توزیع و پخش 1390
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای مهندس آقاجانی دبیر کل کنفرانس توزیع و پخش در چهارمین کنفرانس توزیع و پخش 1390
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای دکتر مفتح معاون وزیر بازرگانی و ریاست کنفرانس توزیع و پخش در چهارمین کنفرانس توزیع و پخش 1390
دانلود سخنرانی

سخنرانی های سومین دوره کنفرانس (1389)

سخنرانی
جناب آقای دکتر قنبری عضو هیئت مدیره بانک ملی در سومین کنفرانس توزیع و پخش 1389
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای دکتر عباس زادگان معاون بازاریابی بانک صادرات در سومین کنفرانس توزیع و پخش 1389
سخنرانی
جناب آقای مهندس آقاجانی دبیرکل کنفرانس توریع و پخش در سومین کنفرانس توزیع و پخش 1389
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای مهندس صفایی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار تهران در سومین کنفرانس توزیع و پخش 1389
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای دکتر محبیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاست کنفرانس توزیع و پخش در سومین کنفرانس توزیع و پخش 1389
دانلود سخنرانی

سخنرانی های دومین دوره کنفرانس (1388)

سخنرانی
جناب آقای دکتر خسروی نژاد مدیرکل توسعه بازار کالا و خدمات وزارت بازرگانی در دومین کنفرانس توزیع و پخش 1388
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای قدس دبیر صنعت پخش فعال و پیشکسوت صنعت پخش در دومین کنفرانس توزیع و پخش 1388
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای مهندس آقاجانی دبیرکل کنفرانس توریع و پخش در دومین کنفرانس توزیع و پخش 1388
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای دکتر محبیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل پست جمهوری اسلامی ایران در دومین کنفرانس توزیع و پخش 1388
دانلود سخنرانی

سخنرانی های اولین دوره کنفرانس (1385)

سخنرانی
جناب آقای دکتر امی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در اولین کنفرانس توزیع و پخش 1385
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای دکتر امی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در اولین کنفرانس توزیع و پخش 1385
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای مهندس آقاجانی دبیرکل کنفرانس توریع و پخش در اولین کنفرانس توزیع و پخش 1385
دانلود سخنرانی
سخنرانی
جناب آقای دکتر دانشجو ریاست دانشگاه تربیت مدرس در اولین کنفرانس توزیع و پخش 1385
دانلود سخنرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *