جناب آقای دکتر صنیعی آباده

 

 

 

موضوع : کاربرد داده کاوی در نظام توزیع و پخش

جناب آقای دکتر قاسم نژاد

 

 

 

موضوع :دوره آموزشی کوتاه مدت پخش – الزامات پخش

جناب آقای نوروزی

 

 

موضوع : توزیع فیلم خانگی چالش ها و فرصت ها

 

جناب آقای مهندس آقاجانی

 

 

 

 

موضوع : دوره آموزشی کوتاه مدت پخش – بازاریابی پخش

 

جناب آقای موسوی جزایری

 

 

 

 

موضوع : ادغام شرکت های پخش برای افزایش سوددهی و کاهش هزینه های مارژین

جناب آقای بهاری

 

 

 

 

موضوع : دوره آموزشی کوتاه مدت پخش – فروش پخش

 

جناب آقای خویه

 

 

 

 

 

موضوع : دوره آموزشی کوتاه مدت پخش – فناوری اطلاعات و لجستیک پخش

جناب آقای مداح

 

 

 

 

 

موضوع : سامانه جامع حمل و نقل

 

جناب آقای غیبی

 

 

 

 

 

 

موضوع : سامانه جامع مالیات و پخش

 

جناب آقای مجتبایی

 

 

 

 

 

موضوع : کاربرد TMP در پخش

 

جناب آقای سلطانی

 

 

موضوع : نرم افزار پخش مویرگی

 

جناب آقای قدس

 

 

 

 

 

موضوع : پخش مویرگی

 

جناب آقای مهندس صفایی و آقای عزیزخانی

 

 

 

 

 

 

موضوع : مرکز لجستیک غذایی تهران

 

جناب آقای مهندس رحمانی

 

 

 

 

 

 

موضوع : سامانه جامع بازار توزیع کالا

 

جناب آقای اردوانی

 

 

 

 

 

 

 موضوع : تجارت الکترونیک در پخش

** برای دریافت فایل های صوتی کامل کارگاه های آموزشی لطفا با دبیرخانه تماس بگیرید. **

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *