کمی بیشتر از ما بدانید…

3رویداد برگزار شده
15کنفرانس برگزار شده
15نمایشگاه برگزار شده
216جوایز اهدا شده
200هفته نامه منتشر شده
30کتاب نشر داده شده

مراحل تندیس دیموند…

3.

اعلام و اهدا جوایز

پس از بررسی در مجمع نتایج اعلام و جوایز اهدا میشود…
2.

ثبت نام در تندیس دیموند

ثبت نام و فرستادن اطلاعات کامل 
1.

بررسی در مجمع

بررسی شرکت ارسال شده توسط مجمع

شمارش معکوس رویداد

    وبلاگ

    حامیان ما