هر سازمانی دارای سیستم وروش توزیع برای دسترسی مصرف کننده به محصول(کالا یا خدمات)خویش بوده (شاید نام دیگری را برای این بخش در سازمانهای مختلف استفاده می کنند) برای تشویق و رقابت پذیری و با توجه به شاخصهای توزیع و پخش و جدول و روش امتیازدهی DIDA، تندیس دیموند 1400 به سازمانهای برتر اهدا می شود (سازمانهایی که توزیع محصول خویش را برون سپاری نموده ، موفقیت توزیع آنها، حاصل انتخاب صحیح کانال توزیع می باشد)  به دلیل موفقیت دوره های گذشته،در این دوره محدوده بررسی به تمامی 31 شهر مرکز استان کشورگسترش یافته است که عبارتست از:

✔بوشهر

✔ بيرجند

✔ ايلام

✔ شهركرد

✔ كرمانشاه

✔ بندرعباس

✔ یاسوج

✔ زنجان

✔ قزوين

✔ سنندج

✔خرم آباد

✔ گرگان

✔ سارئ

✔ بجنورد

✔ سمنان

✔ اروميه

✔ رشت

✔ زاهدان

✔ كرمان

✔ همدان

✔ يزد

✔ اراك

✔ اردبيل

✔ تهران

✔ مشهد

✔ اصفهان

✔ كرج

✔ تبريز

✔ شيراز

✔ اهواز

✔ قم

گسترش یافته است از شرکتها ثبت نام اولیه انجام نشده و بدون هیچگونه پیش داوری، محصولات و شرکتها مورد ارزیابی صادقانه قرار گرفته و شایستگان بر اساس عملکرد واقعی آنها در عرصه جامعه مشخص شده اند و تمامی داده ها دردبیرخانه مستند و قابل ارائه می باشدو ثبت نام در بخش تندیس دیموند فقط و فقط برای حایزین شرایط ارزیابی امکانپذیر می باشد. تندیس دیموند با تلاشهای مستمر دبیرخانه مراسمی است که در طول سال به ارزیابی عملکرد سازمانها در حوزه توزیع پرداخته که با برگزاری موفق شش دوره متوالی به عنوان استانداردی برای سنجش عملکرد توزیع و پخش نیز می باشد.ارزیابی توزیع و پخش به چند روش امکانپذیر است :

-کسب اطلاعات داخلی سازمانها و راستی آزمایی آن و تحلیل و بدست آورده حداقل امتیاز با شاخصای مورد نظر

-نظر سنجی از تمامی مصرف کنندگان

-بررسی عملکرد سازمانها در نقاط عرضه به مصرف کنندگان

هر کدام از روشها دارای مزایا و معایبی می باشند در روش اول اطلاعات سازمانها به صورت صحیح و کامل در اختیار قرار نمی گیرد و برخی از سازمانها از ارائه اطلاعات خودداری می نمایند و با توجه به لزوم ارزیابی تمامی سازمانها موجب بروز مشکلاتی خواهد شد به دلیل آن که در این جایزه علاوه بر ارزیابی عملکرد هر سازمان ، عملکرد سازمان نسبت به رقبا نیز ارزیابی و سنجیده می شود. (چون پخش نیز نسبی است و تحت تاثیر فراوان جامعه است )در نظرسنجی به دلیل شناخت ضعیف اغلب مصرف کنندگان از توزیع و پخش اغلب نتایج غیر قابل تفکیک از محبوبیت، کیفیت یا پخش می باشند. بررسی نقاط ارزیابی بهترین روش برای ارزیابی می باشند به دلیل آنکه

-تمام سازمانهای آن گروه مورد ارزیابی قرار می گیرند

-اغلب محصولات ارزیابی می شوند

-نقاط اصلی و نهایت عملکرد سازمانها مورد ارزیابی قرار می گیرد

در ارزیابی عملکرد بطور کلی در اغلب محصولات اعم از کالا یا خدمات با توجه به شاخصهای زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند که تمام سعی شده است که ارزیابی بر اساس عملکرد پخش باشد هرچند پخش مجزا و بدون تاثیرپذیری از شرایط مختلف از جمله کیفیت قیمت نیست ولی در این ارزیابیها فقط تمرکز بر شرایط پخش می باشد.انواع کانالهای توزیع با توجه به شاخصهای توزیع و پخش از جمله

قابل ارزیابی می باشند ولی در برخی از بخشها معیارهای زیر نیز مورد توجه جدی تر قرار می گیرند

نسبت فراوانی توزیع مراکز

پراکندگی و تناسب فی مابین مراکز با جمعیت

رضایتمندی از دسترسی به مراکز

مکانیابی مراکز و…

– رقیب اصلی هر محصول (NMR)

– رقیب اصلی هر محصول دوره های گذشته(NMRLY)

– برندهای تاثیرگذار (NMB)

– محصولات تاثیرگذار (NMP)

– درصد پخش(MPDP)

– سهم پخش (MPDQ)

– رتبه پخش محصولات هربرند(MPRP)

– درصد پخش محصولات هربرند(MPDPP)

– فاصله رتبه محصولات با رقیب (MPCRPR)

– همسانی درصد پخش محصولات(MPPDPP)

– یکسانی رتبه پخش محصولات (MPERP)

– حضور محصولات (MPPR)

موارد بر اساس جدول DIDA مورد ارزیابی قرار داده و از نتایج در هر گروه و بخش سه رتبه برتر هر استان و 5 رتبه برتر سراسری مشخص می شوند به دلیل محدودیتها فراوان مالی و استقلال دبیرخانه تعداد محصولات مورد ارزیابی دارای محدودیت می باشد و در مجموع در این چند دوره 850 محصول منحصر به فرد ارزیابی شده است و بر اساس رتبه آوردن در بخشهای مختلف تقسیم بندی می کنند.

وسعت عملکرد

کشوری: در تمام استانها و سراسری رتبه آورده باشد

سراسری: در کل رتبه آورده باشد

منطقه ای: در سراری نیست و دربیش از یک استان رتبه آورده باشد

استانی: فقط در یک استان

تولید یا توزیع

تولید- توزیع: به عنوان تولیدکننده موفق در توزیع

پخش – توزیع: به عنوان پخش کننده موفق در توزیع(سازمان ماهیت فقط پخش دارد)

تعداد محصولات:

تعداد محصولاتی که در ارزیابی دارای رتبه برتر شده اند

گروه محصولی

درچه گروهی اعم از غذایی، بانکی، بیمه، خدمات دولتی، آرایشی، محصولات مصرفی کم دوام… قراردارد

برخلاف دیگر مراسم که ابتدا ثبت نام نموده و سپس ارزیابی می کنند در این مراسم روند ارزیابی بیش از 7 ماه به طول می انجامد و تمامی سازمانها مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس از سازمانهای برتر ثبت نام به عمل می آیداین روش ارزیابی نسبی است و سازمانها نسبت به مورد ارزیابی قرار می گیرند

حجم سازمان، گردش مالی، میزان فروش ، کیفیت، تبلیغات، …بطور قطع در توزیع تاثیر گذارند ولی در اینجا فقط سازمانها عملکردشان بر اساس توزیع و پخش مورد سنجش قرار می گیرد وقطعا افزایش درصد پخش یکی از نشانه های عملکرد مناسب در توزیع می باشد بهترین پخش یا توزیع دستیابی به بیشینه درصد پخش و بهینه فشار موجودی می باشد درصد یا سهم پخش با سهم بازار کاملا متفاوت می باشد سهم بازار معیاری از میزان فروش و در دست داشتن بازار آن محصول است در حالیکه درصد پخش نشان دهنده میزان نفوذ محصولات و عملکرد مناسب است سهم بازار در زمانیکه به سمت 100 نیل می کند در اغلب کشورهای پیشرفته صفت مذمومی است به دلیل آنکه موجب انحصار می باشد در حالیکه افزایش درصد پخش به 100 موجب رقابت پذیری بیشتر و رضایتمندی بیشتر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *