مقالات ارسالی حداکثر در 10 صفحه، قطع ,A4 یک رو، تک ستونی؛ سیاه و سفید تحت نرم افزار  Word 2010 تهیه و ارسال گردد. بخش فارسی مقالات با قلـم لوتوس و متن لاتین با قلم Times New Roman نگارش شود.

 صفحه آرایی

 مقاله با فاصله 5 سانتیمتر از بالا (صفحه اول)و 2/5 سانتیمتر از بالا (سایر صفحات) و سه حاشیه دیگر در تمام صفحات 2/5 سانتیمتر از پائین و 2 سانتیمتر از طرفین، یک ستونی تهیه شود. فاصله خطوط به صورتSingle باشد

 بخش های مقاله

عنوان: کوتاه و معرف محتوای مقاله؛ از 15 کلمه تجاوز نکند(لوتوس 12 سیاه)

اسم یا اسامی و عناوین علمی نویسندگان: عهده دار مکاتبات با علامت ×مشخص گردد(لوتوس 12 سیاه)

آدرس نویسندگان: آدرس کامل پستی  (لوتوس 12 نازک)

کلمات کلیدی: حداکثر 6 کلمه (لوتوس12سیاه)

چکیده: حداکثر 150 کلمه؛ تک ستونی و حاوی نکات اصلی و نتایج مقاله (لوتوس 12 ضخیم). مقالاتی که فاقد چکیده لاتین باشند در اولویت بعدی چاپ قرار میگیرند.

متن اصلی: با مقدمه آغاز و با نتیجه گیری پایان می یابد. بسته به نوع مقاله دارای بخشهای نظری؛ شرح دستگاه؛ روش آزمایش؛ روش حل یا محاسبه و نتایج است که به صورت تک ستونی با قلم لوتوس 14 نازک وTimes New Roman 12 نازک نگارش می شود. تیترهای متن مقاله با قلم لوتوس 18 سیاه؛ جداول و شکلها به ترتیب شماره گذاری؛ عناوین جداول در بالای هر جدول و عناوین شکلها در زیر هر شکل آورده شود.

بحث و نتیجه گیری: مشخص؛ کوتاه ودارای شماره بندی باشد.

تشکر و قدر دانی: در صورت نیاز.

مراجع: منابع مورد استفاده در متن به ترتیب شماره در داخل کروشه مشخص و فهرست آنها مطابق با شماره هایی که در متن مشخص شده است و به ترتیب نام نویسنده یا نویسندگان؛ نام اثر؛ نام مجله و یا عنوان کتاب و تاریخ نشر مطابق با استانداردهای رایج آورده شود.

 ارسال نسخه الکترونیکی مقاله از طریق سایت الزامی است.

آخرین مهلت ارسال مقالات  31 مرداد 1397
اعلام نتایج داوری مقالات 5 شهریور 1397
ثبت نام فقط از طریق سایت صورت می گیرد.
 
می بایست مقالات قبل از تاریخهای تعیین شده توسط دبیرخانه کنفرانس وصول شده باشند.
 
حضور در کنفرانس برای ارائه کنندگان مقاله (اعم از تأیید شده یا تأیید نشده) رایگان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *