ثبت نام در تندیس دیموند

یازدهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع وپخش (تندیس دیموند(نام قدیم قله دماوند)) مرداد در برج میلاد برگزار می شود.

لازم به یادآوری مجدد است که ثبت نام و حضور در مراسم صرفا و فقط مختص مدیران ارشد سازمانها بود و لطفا سایر عزیزان نسبت به ثبت نام اقدام ننمایند که امکان پذیرش نخواهد بود