•  توزیع، آسیب شناسی و مطالعات تطبیقی نظام توزیع و پخش  (کاهش هزینه مبادله-تنوع و یکپارچگی کانالهای توزیع-کانالهای نوین توزیع-تعامل پخش و فروش-روانشناسی،جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری)
 • مدیریت مالی و بازرگانی در توزیع و پخش  (توزیع و پخش تجارت الکترونیک و مدیریت مالی آن- رضایت مشتری- توسعه بازار و بازارپردازی- نقش پخش در پایداری بازار- نقش پخش در رقابتی کردن بازار- مدیریت بازار و ارتباط با مشتری)
 • زنجیره تامین و لجستیک و حمل و نقل  (نقش پخش در جلوگیری از محصولات غیرمجاز-کاهش حمل و نقل -کاهش ترافیک- سامانه های درگاه ملی بار و مدیریت تقاضا- مکان یابی شعب- مسیریابی و تحویل- تکمیل زنجیره ارزش)
 • فناوری اطلاعات و فناوریهای نوین در پخش  (ابزار و فناوریهای نوین- داده کاوی تخصصی- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در پخش)

 •  توزیع، آسیب شناسی و مطالعات تطبیقی نظام توزیع و پخش  (کاهش هزینه مبادله-تنوع و یکپارچگی کانالهای توزیع-کانالهای نوین توزیع-تعامل پخش و فروش-روانشناسی،جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری)
 • مدیریت مالی و بازرگانی در توزیع و پخش  (توزیع و پخش تجارت الکترونیک و مدیریت مالی آن- رضایت مشتری- توسعه بازار و بازارپردازی- نقش پخش در پایداری بازار- نقش پخش در رقابتی کردن بازار- مدیریت بازار و ارتباط با مشتری)
 • زنجیره تامین و لجستیک و حمل و نقل  (نقش پخش در جلوگیری از محصولات غیرمجاز-کاهش حمل و نقل -کاهش ترافیک- سامانه های درگاه ملی بار و مدیریت تقاضا- مکان یابی شعب- مسیریابی و تحویل- تکمیل زنجیره ارزش)
 • فناوری اطلاعات و فناوریهای نوین در پخش  (ابزار و فناوریهای نوین- داده کاوی تخصصی- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در پخش)

 • محیط زیست و توزیع و پخش  (انواع حمل و نقل و آلودگیها- آلودگیهای محیط زیست(آب،خاک،هوا)-بهینه سازی مصرف انرژی- مدیریت پسماندو بازیافت و بازچرخانی-برچسب گذاری محیط زیست- قوانین و معاهدات محیط زیستی)

 • اشتغال و آموزش  (چالشها وراهکارهای  توسعه کارآفرینی و اشتغال در نظام توزیع و پخش-آموزش  و تربیت نیروهای کارآمد در  زیر  بخشهای تخصصی)

 • توزیع و پخش در زمان بحران با رویکرد پدافند غیرعامل

 • قوانین و مقررات و حقوق توزیع و پخش
 • تمامی موضوعات مرتبط با توزیع و پخش در این کنفرانس قابل طرح و بررسی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *