•   ایجاد توجه به اهمیت نقش توزیع در کشور و ترغیب به تولید دانش در زمینه توزیع و پخش

•   آماده سازی فضای مناسب برای تبادل نظرات و اطلاعات وارتباط بین متولیان

•    اطلاع سازمانها از فعالیت یکدیگر و پرهیز از جزیره ای عمل نمودن وحرکت در جهت همگرایی و هم افزایی سازمانها

نظام توزیع و پخش یکی از ارکان مهم اقتصادی هر جامعه است و بهینه سازی فرآیندهای توزیع و پخش باعث مواردی همچون کاهش هزینه های واسطه ای (در تمامی جهان هزینه توزیع تا %50 ولی در ایران در برخی موارد تا % 80 نیز می رسد به عنوان مثال برخی از برندهای آب معدنی، آبمیوه دویی پک .)-دسترسی آسان با قیمت یکسان مصرف کنندگان به خدمات و کالا وایجاد اشتغال (با توجه به نقش بسیار مهم نیروی انسانی در پخش) – گسترش عدالت(دسترسی همگان با شرایط یکسان به کالا و خدمات) و جایگزینی رقابت به جای انحصار و احتکار-بهینه نمودن حمل و نقل وکاهش ترافیک وجلوگیری از قاچاق و پخش کالای تقلبی و استفاده از ظرفیتهای خالی سازمانها -توزیع بهینه محصولات اساسی وکاهش واسطه ها و دلالها وبهینه سازی درآمد مالیاتی و افزایش درآمد شرکتهای تولیدی- کاهش ضایعات و افزایش میزان رضایتمندی مصرف کنندگان.

هدف از کنفرانس، توجه و استفاده از خرد جمعی و بهره مندی وهمگرایی نظرات صاحبنظران بوده و تمامی هزینه های اجرایی برگزاری مراسم توسط بخش خصوصی تامین شده و امیدواریم این مراسم با پرهیزاز شعارزدگی و فراگیر بودن مراسم و تعامل پخش و تولید و استفاده از نظرات شورای سیاستگذاری وارزیابی از عملکرد واقعی شرکتها و سازمانها موجب ایجاد فضای رقابتی سالم میان بنگاه‌ها و همچنین ایجاد توجه به اهمیت نقش توزیع و فرهنگ مناسب در زمینه توزیع و پخش و آماده سازی فضای مناسب برای تبادل نظرات و اطلاعات و اطلاع سازمانها از فعالیت یکدیگر و پرهیز از جزیره ای عمل نمودن وحرکت در جهت همگرایی و هم افزایی و ترغیب به تولید دانش در زمینه توزیع و پخش شود.کنفرانس و مراسم به بررسی وضعیت توزیع و پخش و راهکارهای بهبود آن از دو منظر تجربی و علمی پرداخته و هم برای آشنایی افراد و شرکتها با فرآیندهای توزیع و همچنین ارتقا سیستم پخش و آشنایی با فرآیندهای نوین برای ارتقاء سیستم توزیع مناسب می باشد.هدف اصلی کنفرانس جمع آوری اطلاعات و ارائه آخرین دستاوردهای مرتبط با مدیریت تمامی بخشهای توزیع و پخش و ایجاد ارتباط علمی و تجربی و تبادل نظر بین اندیشمندان دانشگاه و پژوهشگران صنایع و تشویق و ترغیب دانشجویان و دانش پژوهان برای تحقیقات می باشد. و تشویق و ترغیب افراد شاغل در این بخش به استفاده از علوم و روشهای نوین می باشد.مراسم مهمترین و تنها هم اندیشی معتبرتوزیع و پخش کشور بوده که موفق به ایجاد نگرش نوین به مسایل پخش در کشور شده و به عنوان گسترده ترین گردهمایی تمامی دست اندرکاران توزیع و پخش کشور باحضور بیش از 8000 نفر در دوره های گذشته نیز می باشد.
با هدف ارتقا توزیع و پخش کالا و خدمات در جامعه و تشویق شرکتها و سازمانها به پخش متوازن و در جهت برآورده کردن قسمتی از نیازهای ضروری این بخش، با رویکردی نوین و علمی و با استفاده از تجارب گذشته ، کنفرانس مدیریت نطام توزیع و پخش برگزار می شود.. این کنفرانس ، بزرگترین و تنها هم اندیشی ملی توزیع و پخش کشور می باشد. کنفرانس پخش ایران یکی از با سابقه ترین کنفرانسهای توزیع در سطح جهانی است و در خاورمیانه منحصر به فرد می باشد.

انشاءالله یازدهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش مهر ماه 1400 در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *