✔ پخش مویرگی

✔ مسابقات تخصصی پخش و فروش

✔ سخنرانان کلیدی

✔ مراسم ویژه دست اندرکاران برتر توزیع و پخش

✔ کارگاههای آموزشی

✔ دوره فشرده

✔ پانلهای تخصصی

با توجه به احتمال سوء استفاده برخی از دبیرخانه کنفرانس های نامعتبر از مطالب ریز دقیق برنامه کنفرانس ، ریز برنامه فقط برای افراد ثبت نام کننده ، پس از ثبت نام آنها برای آنان فقط ارسال می شود.

افرادی که تاکنون در دوره های مختلف کنفرانس سخنرانی نموده اند:

✔ آقای جهانگردی

✔ آقای مهندس آزاده

✔ آقای موسوی جزایری

✔ آقای دکتر فرضی پور

✔ آقای دکترمهدی آبادی

✔ خانم دکتر حقیقی نسب

✔ آقای فریدون قدس

✔ آقای بیگدلی شاملو

✔ آقای دکتر عزیزی

✔ آقای دکتر قاسم نژاد

✔ آقای دکتر خسروی نژاد

✔ آقای دکتر محلاتی

✔ آقای دکتر نادعلی

✔ آقای دکتر محمدیان

✔ آقای مهندس آقاجانی

✔ آقای بهداروند

✔ آقای مهندس سعید امامی

✔ آقای نصیری

✔ آقای دکتر سقایی

✔ آقای محمد اسماعیل قدس

✔ آقای دکتر سوزنچی

✔ آقای دکتر امیرشاهی

✔ آقای دکتر ناصحی فر

✔ آقای دکتر ممدوحی

✔ آقای دکتر صحت

✔ آقای دکتر اطبایی

✔ آقای دکتر شیخ

✔ آقای مهندس جوکار

✔ آقای دکتر یزدان شناس

✔ خانم دکتر دهدشتی

✔ خانم دکترجواهر دشتی

✔آقای دکتر صنیعی آباده

✔آقای خویه

✔آقای دکترکرد نایج

✔آقای دکتر صفرزاده

✔آقای بهاری

✔آقای حیدری

✔ آقای دکتر ناطقیان

✔ آقای دکتر سلطانی

✔ آقای دکتر هاشمی

✔ آقای جابر انصاری

✔ آقای قائم مقامی

برنامه زمان بندی کنفرانس توزیع و پخش کشور سال ۱۴۰۰

روز ۲

۲ دی ۱۴۰۰

برون سپاری،فروشگاههای زنجیره ایساعت ۹ تا ۱۰:۳۰
میان وعدهساعت ۱۰:۳۰تا ۱۱
تیپهای شخصیتی در پخشساعت ۱۱تا ۱۲:۳۰
ناهار و نمازساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴
مدیریت سهام شرکتهای پخش،تامین کننده های انساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰
میان وعدهساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶
فناوری ها و دانش نوین در توزیع و پخشساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

روز ۱

۱ دی ۱۴۰۰

کارگاه اقنا در پخشساعت ۹ تا ۱۰:۳۰
میان وعدهساعت ۱۰:۳۰تا ۱۱
کارگاه سهام در بورس- کالا در پخشساعت ۱۱تا ۱۲:۳۰
ناهار و نمازساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴
زبان بدن در پخشساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰
میان وعدهساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶
کارگاه پخش مویرگیساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *