ثبت نام مسابقات شطرنج (جام دیموند) – ثبت نام آزاد (رایگان)

ثبت نام مسابقات شطرنج (جام دیموند) - ثبت نام آزاد (رایگان)

اطلاعات شخصی:

کاربر عزیز شما قصد ثبت نام مسابقات شطرنج (جام دیموند) را دارید، لطفا مشخصات را به درستی وارد کنید !
تاریخ
Max. file size: 100 MB.

اطلاعات تماس:

12 + 6 =