جناب آقای دکتر قاسم نژاد

موضوع : گردش عملیاتی شرکت های پخش و راهکارهای بهبود آن

جناب آقای دکتر هاشمی

موضوع : مطالعه تطبیقی پخش دارو در ایران با سایر کشورها

جناب آقای دکتر ناطقیان

 

موضوع : مدیریت لجستیک در نظام توزیع و پخش ایران

 

جناب آقای دکتر صفرزاده

 

موضوع : بررسی تحلیلی نقش کانال های توزیع بر میزان وفاداری مشتریان (خرده فروشان) با تاکید بر صنعت پخش سراسری ایران

 

جناب آقای دکتر یزدانشناس

 

 

موضوع : مدیریت انبارهای چند سطحی

جناب آقای دکتر محلاتی

 

 

موضوع : مطالعه تطبیقی پخش دارو در ایران با سایر کشورها

 

جناب آقای مهندس آقاجانی

 

 

 

موضوع : مدیریت انبارهای چند سطحی

جناب آقای قائم مقامی

 

 

 

موضوع : نظام توزیع و پخش ایران و چالش های جهانی

 

 

جناب آقای موسوی جزایری

 

 

 

 

موضوع : توزیع محصولات فرهنگی ، چالش ها و راهکارها

 

جناب آقای جابر انصاری

 

 

 

 

موضوع : راهکارهای کاهش هزینه فعالیت های اقتصادی

 

 

 

جناب آقای علیمحمدی – نماینده شرکت سمیه

 

 

 

 

 

موضوع : دستاوردهای تجربی پخش

 

** برای دریافت فایل های صوتی کامل کارگاه های آموزشی لطفا با دبیرخانه تماس بگیرید. **

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *