ثبت نام در تندیس دیموند 1400

ثبت نام در تندیس دیموند 1400

شرایط ثبت نام(Required)
کاربر عزیز شما قصد ثبت نام در تندیس دیموند را دارید، لطفا مشخصات را به درستی وارد کنید ! توجه داشته باشید در صورت انصراف از شرکت در تندیس دیموند، تا یکماه قبل از برگزاری اهدای تندیس 30% و تا 15 روز مانده به برگزاری اهدای تندیس 60% از هزینه ی ثبت نام کسر و الباقی عودت داده می شود . شایان ذکر است در صورت انصراف کمتر از 15 روز مانده به اهدای تندیس و یا در حین برگزاری مراسم، هیچگونه وجهی عودت داده نخواهدشد.

اطلاعات شخصی:

کاربر عزیز شما قصد ثبت نام مسابقات شطرنج (جام دیموند) را دارید، لطفا مشخصات را به درستی وارد کنید !
Max. file size: 100 MB.
Max. file size: 100 MB.
Max. file size: 100 MB.

اطلاعات تماس:

13 + 1 =