تعیین جوایز مقالات برتر

توجه به توزیع و پخش و همچنین آموزش نیروی انسانی از مهمترین عوامل سرمایه گذاری برای تحول در روندها و افزایش سوددهی می باشد. دبیرخانه کنفرانس توزیع و پخش آمادگی دریافت مقالات از تجارب، دانش و دستاوردهای افراد جهت ارائه در دهمین کنفرانس توزیع و پخش را دارد .


همچنین دبیرخانه نظام توزیع و پخش بعد از تشکیل جلسات ، جوایز مقالات برتر مربوط به دهمین دوره کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش را تعیین کرده است.


چاپ مقالات برتر در مجله علمی و پژوهشی 

کمک و حمایت مالی از طرح های تحقیقاتی

کمک و حمایت مالی برای چاپ کتاب


** لازم به ذکر است که مهلت ارسال مقالات تا 31 خرداد 96 تمدید شد **

space