مقالات چاپ شده در شماره 10 نشریه نوتاش

بر اساس اطلاع رسانی هایی انجام شده ، تصمیم دبیرخانه بر این بوده است که تمامی مقالات تایید شده مربوط به نهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور را ، پس از اتمام مراسم به چاپ برساند . بر این اساس و با همکاری و مساعدت نشریه نوتاش ، اولین گروه از مقالات در شماره 10 نشریه نوتاش به چاپ رسیده است.

space

عناوین مقالات چاپ شده در این شماره به شرح زیر می باشد :


بررسی عملکرد شرکت های توزیع و پخش و رابطه آن با آلودگی محیط زیست

بررسی میزان بکارگیری ابزارهای بازاریابی الکترونیک در مراکز ارائه دهنده خدمات گردشکری استان کردستان

سنجه های اندازه گیری مدیریت سرمایه مشتریان

- بررسی نقش مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری

شیوه های نوین مدیریت حمل و نقل در یکپارچگی نظام توزیع

چالش ها ، راه حل ها و استراتژی های نوآوری در زنجیره تامین شرکت های داروسازی

داده کاوی و الویت بندی عوامل موثر بر انتخاب تامین کننده ها

 space

علاقه مندان برای مشاهده شماره های چاپ شده می توانند به وبسایت نشریه نوتاش ( www.NOOTASH.com ) مراجعه نمایند.