شرایط حضور در مراسم دهمین دوره کنفرانس توزیع و پخش

 

با توجه به محدودیت فضا در راس برج میلاد، لذا خواهشمند است تمام میهمانان اعم از کنفرانس، نمایشگاه، تندیس با کارت دعوت در مراسم حضور یابند . به دلیل محدودیتها ، فقط به تعداد ثبت نام کنندگان قادر به پذیرایی خواهیم بود ودرصورت نیاز به کارتهای بیشتر، تا قبل از 15 مرداد " در صورت وجود " نسبت به تهیه آن اقدام نمایید.
از معرفی نماینده و آوردن همراه نیز اکیدا خودداری نمایید.