ثبت نام در تندیس دیموند 1397
 1. کاربر عزیز شما قصد ثبت نام در تندیس دیموند را دارید، لطفا مشخصات را به درستی وارد کنید !
  توجه داشته باشید در صورت انصراف از شرکت در تندیس دیموند، تا یکماه قبل از برگزاری اهدای تندیس 30% و تا 15 روز مانده به برگزاری اهدای تندیس 60% از هزینه ی ثبت نام کسر و الباقی عودت داده می شود . شایان ذکر است در صورت انصراف کمتر از 15 روز مانده به اهدای تندیس و یا در حین برگزاری مراسم، هیچگونه وجهی عودت داده نخواهدشد.
 2. (*)
  ورودی نامعتبر
 3. نوع شرکت/سازمان:
 4. (*)
  ورودی نامعتبر
 5. اطلاعات شخصی:
 6. نام شرکت/سازمان(*)
  ورودی نامعتبر
 7. نام تجاری شرکت(*)
  ورودی نامعتبر
 8. نوع فعالیت شرکت/سازمان(*)
  ورودی نامعتبر
 9. نام رییس هیات مدیره(*)
  ورودی نامعتبر
 10. نام مدیرعامل(*)
  ورودی نامعتبر
 11. نام مدیر توزیع و پخش(*)
  ورودی نامعتبر
 12. نام شخص ثبت نام کننده(*)
  ورودی نامعتبر
 13. شغل /سمت شخص ثبت نام کننده(*)
  ورودی نامعتبر
 14. آدرس سایت یا وبلاگ(*)
  ورودی نامعتبر
 15. شماره فیش واریزی(*)
  ورودی نامعتبر
 16. سوابق:
 17. شرح مختصری از سوابق و فعالیت شرکت/سازمان(*)
  ورودی نامعتبر
 18. فایل مربوط به سوابق و فعالیت شرکت/سازمان
  ورودی نامعتبر
 19. ارسال مقاله
  ورودی نامعتبر
 20. اطلاعات تماس:
 21. تلفن شرکت/سازمان(*)
  لطفا فقط از اعداد استفاده کنید
 22. تلفن دفتر مدیر عامل(*)
  لطفا فقط از اعداد استفاده کنید
 23. تلفن شخص ثبت نام کننده(*)
  لطفا فقط از اعداد استفاده کنید
 24. تلفن همراه(*)
  لطفا فقط از اعداد استفاده کنید
 25. نمابر(*)
  لطفا فقط از اعداد استفاده کنید
 26. email(*)
  ایمیل نامعتبر است!
 27. آدرس پستی(*)
  ورودی نامعتبر
 28. کد پستی(*)
  لطفا فقط از اعداد استفاده کنید
 29. صندوق پستی(*)
  لطفا فقط از اعداد استفاده کنید
 30. لطفا کد موجود در عکس را وارد کنید(*)
  لطفا کد موجود در عکس را وارد کنید
  اشتباه است!
 31. ارسال