ثبت نام مسابقات شطرنج (جام دیموند) - ثبت نام آزاد (رایگان)
 1. کاربر عزیز شما قصد ثبت نام مسابقات شطرنج (جام دیموند) را دارید، لطفا مشخصات را به درستی وارد کنید !
 2. اطلاعات شخصی:
 3. نام:(*)
  ورودی نامعتبر
 4. نام خانوادگی:(*)
  ورودی نامعتبر
 5. سال تولد(*)
  لطفا سال تولد را به عدد وارد کنید!
 6. جنسیت(*)
  ورودی نامعتبر
 7. کد ملی(*)
  لطفا فقط از اعداد استفاده کنید
 8. فایل مربوط به عکس شرکت کننده (برای صدور کارت)(*)
  ورودی نامعتبر
 9. اطلاعات تماس:
 10. تلفن
  لطفا فقط از اعداد استفاده کنید
 11. تلفن همراه(*)
  لطفا فقط از اعداد استفاده کنید
 12. email(*)
  ایمیل نامعتبر است!
 13. لطفا کد موجود در عکس را وارد کنید(*)
  لطفا کد موجود در عکس را وارد کنید
    بازآوریاشتباه است!